Læs Mere

Utilsigtet hændelse, klage og erstatning.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
Styrelsen for patientsikkerhed skriver:
Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet
hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som
har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller
pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det. Hjælp os med at blive endnu bedre
Uanset hvor det er gået galt, kan du sende
en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.
Gå ind på www.stps.dk/uth og følg
vejledningen.
– Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor
det skete – gerne så detaljeret som muligt.
Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan
forhindre, at det sker for andre.
– Du kan vælge at være anonym. Det er
dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn
og e-mail eller telefonnummer, så du
kan kontaktes, hvis der er brug for flere
oplysninger.
Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger,
kan du blive kontaktet af en sagsbehandler, men det er ikke sikkert, at du bliver
kontaktet. Under alle omstændigheder vil
hændelsen blive brugt til læring der, hvor
den har fundet sted.
Når du har sendt en beskrivelse af en
utilsigtet hændelse, gennemgår sundhedspersonalet den for at finde ud af:
– hvad der er sket
– hvordan det kunne ske
– hvordan man kan undgå, at det sker for
andre.
Herefter bliver hændelsen
anonymiseret og sendt til Styrelsen
for Patientsikkerhed, som bruger de
utilsigtede hændelser til læring i
sundhedsvæsenet generelt.

Klage og erstatning.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet.

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.

Læs mere om hvordan du søger erstatning hos Patienterstatningen https://pebl.dk/

Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk
Flere informationer